CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ

  • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để khách hàng hiểu và có thể sử dụng sản phẩm.
  • Cung cấp đẩy đủ sản phẩm cho khách hàng đúng thời hạn và số lượng sau khi đã thanh toán đầy đủ.
  • Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.